اخبار گروه داخلی اعصاب

بازآموزی ms مورخ 97.10.13

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/09-8:42

قابل توجه متخصصین مغز و اعصاب

بازآموزی بیماریهای مغز و اعصاب با موضوع (داروی خوراکی در MS) با امتیاز باز آموزی (3 امتیاز)مورخ 97/10/13 روز پینجشنبه ساعت 8-12 ظهر در دانشکده پزشکی دفتر فرهیختگان برگزار می گردد.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/05-6:34

جلسه شورای پژوهشی گروه دفاع از پایان نامه انترن (دکتر فاطمه اعتمادی فر) مورخ 97/10/11 روز سه شنبه ساعت 11 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-7:12

جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی اعصاب ( دفاع از پایان نامه انترنی ) مورخ 97/9/27 راس ساعت 12 در کلاس شماره 5 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

پانل برنامه کنگره سکته مغزی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-8:37

پانل برنامه کنگره فصلی استروک مورخ 97/9/22 دردانشکده پرستاری اصفهان برگزار می گردد در سایت گروه قسمت اولویت پژوهشی - کنگره موجود است .

کنگره

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-13:41

قابل توجه کلیه اساتید و دستیاران

   بیست و ششمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران در تهران مورخ 97/9/15 ( کمیته علمی ) برگزار می گردد.

کنفرانس فصلی استروک 97/9/22

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-11:26

قابل توجه نورولوژیست ها

     کنفرانس فصلی سکته مغزی ایران دراصفهان روز پنجشنبه مورخ 97/9/22 در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری برگزار می گردد.

جلسه شواری پژوهش و مرکز تحقیقات

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-11:08

جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات مورخ 97/9/13 ساعت 11 کلاس شماره 4 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد. ( دفاع از پایان نامه انترنی خانم دکتر حاجیان نژاد - آقای دکتر علی مهدی زاده ) طرح  پروپوزال - طرح تحقیقاتی

بازآموزی ms مورخ 97.9.15

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-11:03

قابل توجه کلیه نورولوژیست ها

   باطلاع کلیه نورولوژیست های استان اصفهان می رساند که جلسه بازآموزی MS روز پنجشنبه ساعت 12-8 صبح مورخ 97/9/15 در دانشکده پزشکی در دفتر فرهیختگان برگزار می گردد. ثبت نام در سایت بازآموزی با 2/5 امتیاز،  بازآموزی و ثبت نام رایگان است .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir