اخبار گروه داخلی اعصاب

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-9:19

جلسه شورای پژوهشی گروه روز یکشنبه مورخ 97.2.30 ساعت 11.30 کلاس شماره 3 برگزار می گردد.

قابل توجه اساتید و دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/22-10:51

 جلسه شورای پژوهشی ( دفاع از پایان نامه دستیاری) خانمها دکتر عبدالهیان - دکتر عباسی - دکتر خلیلی مورخ 97/2/23 ساعت 11.30 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

جلسه روز استاد

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/19-11:45

قابل توجه اساتید محترم 

     همایش روز استاد مورخ 97/2/20 ساعت 9/30 تا 2 بعداز ظهر ورزشگاه شهید موحدی برگزار می گردد.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/15-12:07

قابل توجه اساتید و دستیاران محترم 

    جلسه دفاع از پایان نامه دستیاران خانمها دکتر معصومه ملکیان - دکتر ریحانه السادات مدنیان - دکتر فاطمه قیصری راس ساعت 12 ظهر مورخ 97/2/18 در کلاس شماره 4 الزهرا (س) برگزار می گردد. 

کنگره نورولوژی تهران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/09-8:54

 بیست و پنجمین کنگره بین المللی نورولوژی ایران از تاریخ 97/2/11 لغایت 97/2/14 در هتل المپیک تهران برگزا ر می گردد.

نمایشگاه کتاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/05-15:08

با توجه به برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و مذاکرات انجام شده با انتشارات پارسیان /sites/default/files/users/asabdakheli/book.pdf

قابل توجه اساتیدو دستیاران محترم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/05-15:03

دفاع از پایان نامه و مقالات دستیاری/sites/default/files/users/asabdakheli/Payan%20name_0.pdf

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/04-10:46

جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات علوم اعصاب مورخ 97/2/4 روز سه شنبه در مرکز تحقیقات الزهرا برگزار می گردد. ( دفاع از پایان نامه دکتر مهدی پور پزشک پژوهشگر )

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir