اخبار گروه داخلی اعصاب

جلسه شواری پژوهش و مرکز تحقیقات

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-11:08

جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات مورخ 97/9/13 ساعت 11 کلاس شماره 4 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد. ( دفاع از پایان نامه انترنی خانم دکتر حاجیان نژاد - آقای دکتر علی مهدی زاده ) طرح  پروپوزال - طرح تحقیقاتی

بازآموزی ms مورخ 97.9.15

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-11:03

قابل توجه کلیه نورولوژیست ها

   باطلاع کلیه نورولوژیست های استان اصفهان می رساند که جلسه بازآموزی MS روز پنجشنبه ساعت 12-8 صبح مورخ 97/9/15 در دانشکده پزشکی در دفتر فرهیختگان برگزار می گردد. ثبت نام در سایت بازآموزی با 2/5 امتیاز،  بازآموزی و ثبت نام رایگان است .

شروع کلاس و خاتمه و آزمون- برنامه درسی اکسترن

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/03-10:28

شروع کلاس اکسترن داخلی اعصاب دوشنبه 97.9.5  امتحان عملی OSCE مورخ 97/9/27 ساعت 8 صبح مهارتهای بالینی و امتحان کتبی مورخ 97/9/28 ساعت 12 ظهر دانشکده پزشکی برگزار می گردد. ضمنا برنامه درسی و گراند راند اکسترن روی سایت می باشد .

برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران و برنامه درسی الزهرا و کاشانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/30-13:24

برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران و تقسیم بندی بیمارستان الزهرا و کاشانی و نور و برنامه درسی دستیاران الزهرا و کاشانی بر روی سایت گروه می باشد .

کارگاه روش تحقیق دستیاران سال2

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-11:37

قابل توجه دستیاران سال 2

کارگاه روش تحقیق دستیاران سال 2 از تاریخ 97.9.28 شروع می شود اسامی پیوست است . /sites/default/files/users/asabdakheli/carghah2_0.pdf

آنکالو کشیک اساتید و دستیارن و برنامه درسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/01-9:31

برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران و تقسیم بندی اساتید و دستیاران بیمارستان الزهرا - کاشانی - نور و برنامه کلاس درس دستیاران بیمارستان کاشانی و الزهرا و سال 2 و 3 - برنامه درس اکسترن - گراند راند اکسترن در سایت می باشد .

جلسه شواری گروه -پژوهش- آموزش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/01-8:26

جلسه شورای گروه مورخ 97/7/9 در الزهرا برگزار گردید .

جلسه شورای پژوهشی مورخ 97/7/22  درکلاس شماره 4 ( دفاع از پایان نامه انترنی - مطرح شدن پروپوزال ) برگزار شد .

جلسه شورای آموزش ( دستیاری ) مورخ 97/7/17 کلاس شماره 3 برگزار شد .

جلسه توجیهی دستیاران سال 1 مورخ 97/7/7  در کلاس شماره 3 برگزار گردید .

برنامه آنکال و کشیک و درس مهر97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-11:32

برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران و تقسیم بندی بیمارستان الزهرا و کاشانی و نور - برنامه درسی اکسترن و گراند راند اکسترن  - برنامه درس دانشجویان دانشکده توانبخشی ( کارشناسی نیمسال اول ) در مهر 97 در سایت گروه می باشد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir