اخبار گروه داخلی اعصاب

آنکالو کشیک اساتید و دستیارن و برنامه درسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/01-12:01

برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران و تقسیم بندی اساتید و دستیاران بیمارستان الزهرا - کاشانی - نور و برنامه کلاس درس دستیاران بیمارستان کاشانی و الزهرا و سال 2 و 3 - برنامه درس اکسترن - گراند راند اکسترن در سایت می باشد .

جلسه شواری گروه -پژوهش- آموزش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/01-10:56

جلسه شورای گروه مورخ 97/7/9 در الزهرا برگزار گردید .

جلسه شورای پژوهشی مورخ 97/7/22  درکلاس شماره 4 ( دفاع از پایان نامه انترنی - مطرح شدن پروپوزال ) برگزار شد .

جلسه شورای آموزش ( دستیاری ) مورخ 97/7/17 کلاس شماره 3 برگزار شد .

جلسه توجیهی دستیاران سال 1 مورخ 97/7/7  در کلاس شماره 3 برگزار گردید .

برنامه آنکال و کشیک و درس مهر97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/31-14:02

برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران و تقسیم بندی بیمارستان الزهرا و کاشانی و نور - برنامه درسی اکسترن و گراند راند اکسترن  - برنامه درس دانشجویان دانشکده توانبخشی ( کارشناسی نیمسال اول ) در مهر 97 در سایت گروه می باشد

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-10:28

جلسه شورای پژوهشی گروه ( دفاع از پایان نامه انترنی ) روز یکشنبه مورخ 97.6.11 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

برنامه انکال اساتید و کشیک دستیاران و تقسیم بند ی شهریور 97 و برنامه اکسترن

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-15:17

برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران و تقسیم بندی بیمارستان الزهرا و کاشانی و نور - برنامه درسی اکسترن و گراند راند اکسترن در شهریور 97 در سایت گروه می باشد .

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/16-9:40

جلسه شورای گروه مورخ 97.5.16 ساعت 7.30 در بیمارستان کاشانی بخش MS برگزار می گردد.

[جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/04-12:44

جلسه شورای پژوهشی گروه روز یکشنبه مورخ 97.5.14 ساعت 11 صبح کلاس شماره 3 الزهرا برگزار می گردد. ( دفاع از پایان نامه و پروپوزال )

برنامه مرداد 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/01-8:17

برنامه آنکال اساتید و دستیاران بیمارستان الزهرا  کاشانی و برنامه تقسیم بندی الزهرا و کاشانی و نور و برنامه درسی اکسترن و گراند راند اکسترن مرداد 97 در سایت اعلام گردید .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir