اخبار گروه داخلی اعصاب

پانل برنامه کنگره سکته مغزی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-11:07

پانل برنامه کنگره فصلی استروک مورخ 97/9/22 دردانشکده پرستاری اصفهان برگزار می گردد در سایت گروه قسمت اولویت پژوهشی - کنگره موجود است .

کنگره

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-16:11

قابل توجه کلیه اساتید و دستیاران

   بیست و ششمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران در تهران مورخ 97/9/15 ( کمیته علمی ) برگزار می گردد.

کنفرانس فصلی استروک 97/9/22

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-13:56

قابل توجه نورولوژیست ها

     کنفرانس فصلی سکته مغزی ایران دراصفهان روز پنجشنبه مورخ 97/9/22 در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری برگزار می گردد.

جلسه شواری پژوهش و مرکز تحقیقات

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-13:38

جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات مورخ 97/9/13 ساعت 11 کلاس شماره 4 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد. ( دفاع از پایان نامه انترنی خانم دکتر حاجیان نژاد - آقای دکتر علی مهدی زاده ) طرح  پروپوزال - طرح تحقیقاتی

بازآموزی ms مورخ 97.9.15

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-13:33

قابل توجه کلیه نورولوژیست ها

   باطلاع کلیه نورولوژیست های استان اصفهان می رساند که جلسه بازآموزی MS روز پنجشنبه ساعت 12-8 صبح مورخ 97/9/15 در دانشکده پزشکی در دفتر فرهیختگان برگزار می گردد. ثبت نام در سایت بازآموزی با 2/5 امتیاز،  بازآموزی و ثبت نام رایگان است .

شروع کلاس و خاتمه و آزمون- برنامه درسی اکسترن

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/03-12:58

شروع کلاس اکسترن داخلی اعصاب دوشنبه 97.9.5  امتحان عملی OSCE مورخ 97/9/27 ساعت 8 صبح مهارتهای بالینی و امتحان کتبی مورخ 97/9/28 ساعت 12 ظهر دانشکده پزشکی برگزار می گردد. ضمنا برنامه درسی و گراند راند اکسترن روی سایت می باشد .

برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران و برنامه درسی الزهرا و کاشانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/30-15:54

برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران و تقسیم بندی بیمارستان الزهرا و کاشانی و نور و برنامه درسی دستیاران الزهرا و کاشانی بر روی سایت گروه می باشد .

کارگاه روش تحقیق دستیاران سال2

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-14:07

قابل توجه دستیاران سال 2

کارگاه روش تحقیق دستیاران سال 2 از تاریخ 97.9.28 شروع می شود اسامی پیوست است . /sites/default/files/users/asabdakheli/carghah2_0.pdf

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir