اخبار گروه داخلی اعصاب

شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/04-14:26

جلسه شورای پژوهشی گروه دفاع از پایان نامه انترنی راس ساعت 12-11 کلاس شماره 4 مورخ 96/6/7 برگزار می گردد.

شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/04-14:23

اساتید محترم 

    جلسه شورای گروه مورخ 96/6/5 راس ساعت 7/30 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

امتحان دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/29-11:41

قابل توجه دستیاران محترم گروه

دستیاران سال 4 و3 روز شنبه مورخ  4 شهریور 96 ساعت   ده صبح در محل مرکز مهارتهای بالینی  امتحانPMP برگزار می گردد.

امتحان مرداد اکسترن گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-11:59

قابل توجه اکسترن محترم گروه

امتحان عملی روز سه شنبه 96/5/24 ساعت 8 صبح در مرکز مهارتهای بالینی الزهرا(س) برگزار می گردد.

امتحان تئوری روز سه شنبه 96/5/31 ساعت 12 ظهر در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

اصلاح تاریخ جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/09-11:56

اساتید محترم گروه جلسه شورای گروه مورخ 96/5/11 کنسل شد و جلسه شورای گروه روز یکشنبه 96/5/15 ساعت 7/30 کلاس شماره 4 مرکز پزشکی الزهرا(س) برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/02-13:10

قابل توجه اساتید محترم گروه

جلسه شورای گروه روز چهارشنبه مورخ 96/5/11 راس ساعت 11/30 در مرکز تحقیقات الزهرا (س) برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir