اخبار گروه داخلی اعصاب

امتحان اکسترنها در بهمن ماه95

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/09-8:32

قابل توجه اکسترنهای محترم گروه نورولوژی

امتحان OSCE مورخ 95/11/27 ساعت 8 صبح در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد.

امتحان کتبی مورخ 95/11/30 ساعت 12 ظهر در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-14:05

روز سه شنبه 95/10/28 ساعت 11 صبح شورای گروه و مرکز تحقیقات در محل مرکز تحقیقات ( دفاع از پایان نامه انترنی دکتر نفیسه کریمی - دکتر گوکی زاده ) و پروپوزال دکتر نسیم تبریزی - دکتر علی مهدی زاده  تشکیل گردید .

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/14-9:50

اساتید محترم گروه

باسلام

    جلسه شورای پژوهشی گروه راس ساعت 11 مورخ 95/10/21 در مرکز تحقیقات الزهرا برگزار می گردد.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/14-9:49

اساتید محترم گروه

باسلام

    جلسه شورای پژوهشی گروه راس ساعت 11 مورخ 95/10/21 در مرکز تحقیقات الزهرا برگزار می گردد.

جلسه شورای آموزش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/01-14:00

جلسه شورای آموزش گروه راس ساعت 11.30 روز یکشنبه 95/10/5 در مرکز پزشکی کاشانی برگزار می گردد.

شورای گروه 95/9/2

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/01-13:36

قابل توجه اساتید محترم

جلسه شورای گروه مورخ 95/9/2 راس ساعت 12 در مرکز پزشکی کاشانی برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir