اخبار گروه داخلی اعصاب

تعطیلات نوروزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-10:30

قابل توجه فراگیران تعطیلات ایام نوروز سال 1398 و برنامه ریزی آنکال و کشیک مربوط به اساتید و دستیاران و کارورزان و فراگیران از روز سه شنبه مورخ 97/12/28 لغایت روز جمعه 98/1/16 تنظیم و به دانشکده ارسال گردد.

برنامه آنکال اساتید و دستیاران و تقسیم بندی و برنامه درس دستیاران و اکسترن و گراند راند اکسترن

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/30-12:40

قابل توجه

کلیه برنامه های ماه بهمن 1397آنکال و کشیک اساتید و دستیاران و برنامه درس دستیاران واکسترن و گراند اکسترن بر روی سایت می باشد .

بازآموزی ms مورخ 97.10.13

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/09-8:42

قابل توجه متخصصین مغز و اعصاب

بازآموزی بیماریهای مغز و اعصاب با موضوع (داروی خوراکی در MS) با امتیاز باز آموزی (3 امتیاز)مورخ 97/10/13 روز پینجشنبه ساعت 8-12 ظهر در دانشکده پزشکی دفتر فرهیختگان برگزار می گردد.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/05-6:34

جلسه شورای پژوهشی گروه دفاع از پایان نامه انترن (دکتر فاطمه اعتمادی فر) مورخ 97/10/11 روز سه شنبه ساعت 11 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-7:12

جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی اعصاب ( دفاع از پایان نامه انترنی ) مورخ 97/9/27 راس ساعت 12 در کلاس شماره 5 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

پانل برنامه کنگره سکته مغزی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-8:37

پانل برنامه کنگره فصلی استروک مورخ 97/9/22 دردانشکده پرستاری اصفهان برگزار می گردد در سایت گروه قسمت اولویت پژوهشی - کنگره موجود است .

کنگره

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-13:41

قابل توجه کلیه اساتید و دستیاران

   بیست و ششمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران در تهران مورخ 97/9/15 ( کمیته علمی ) برگزار می گردد.

کنفرانس فصلی استروک 97/9/22

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-11:26

قابل توجه نورولوژیست ها

     کنفرانس فصلی سکته مغزی ایران دراصفهان روز پنجشنبه مورخ 97/9/22 در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir