اخبار گروه داخلی اعصاب

امتحان دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-9:07

قابل توجه دستیاران محترم گروه داخلی اعصاب

امتحان کتبی درون بخشی دستیاران مورخ 97/12/13 برای اولین بار بصورت الکترونیک در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد. امتحان OSCE در اریبهشت 98 برگزار می گردد.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-8:40

قابل توجه کلیه اساتید و دستیاران و اینترن و اکسترن

جلسه شورای پژوهشی ( دفاع از پایان نامه انترنی و مطرح شدن پروپوزال ) گروه مورخ 97/11/30 روز سه شنبه ساعت 11.30 کلاس شماره 4 الزهرا (س) برگزار می گردد.

مرگ مغزی باشرایط غیرکاندید اهدا

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-12:46

قابل توجه افراد دچار مرگ مغزی با شرایط غیر کاندید اهدا عضو کلیک نمائید .

هئیت علمی تمام وقت گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-12:32

اساتید محترم جهت امضاء قرارداد حق محرومیت از مطب به دفتر گروه مراجعه و امضاء نمائید . نامه حق محرومیت از مطب

روز درمانگاه های جناب آقای دکتر خوروش زمان ماموریت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-11:22

با توجه به ماموریت جناب آقای دکتر خوروش اساتید جانشین ایشان در روز های دوشنبه درمانگاه MS و اساتید روز های چهارشنبه  درمانگاه جنرال جهت اطلاع به پیوست کلیک نمائید.

روزدرمانگاه نوروماسکولار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-11:15

تغذیه سالم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-11:04

قابل توجه اطلاعات در مورد تغذیه سالم کلیک نمائید .

تعطیلات نوروزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-10:30

قابل توجه فراگیران تعطیلات ایام نوروز سال 1398 و برنامه ریزی آنکال و کشیک مربوط به اساتید و دستیاران و کارورزان و فراگیران از روز سه شنبه مورخ 97/12/28 لغایت روز جمعه 98/1/16 تنظیم و به دانشکده ارسال گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir