اخبار گروه داخلی اعصاب

تاريخ امتحان اكسترن - كارشناسي- كارشناسي ارشد

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/20-9:19

قابل توجه اكسترن هاي گروه داخلي اعصاب

امتحان اكسترن گروه داخلي اعصاب  OSCE روز يكشنبه مورخ 94/4/7 ساعت 8 صبح مهارتهاي باليني برگزار خواهد شد

امتحان تئوري اكسترن داخلي اعصاب روز دوشنبه مورخ 94/4/8 ساعت 12 ظهر دانشكده پزشكي برگزار خواهد شد .

قابل توجه دانشجويان توانبخشي

شوراي گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/20-9:36

قابل توجه اساتيد محترم گروه

   جلسه شوراي گروه در خرداد ماه 94 روز دوشنبه به تاريخ 94/3/25 ساعت 7/30 در مركز پزشكي كاشاني تشكيل خواهد شد .

شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/03/19-9:48

جلسه شوراي پژوهشي گروه در خرداد ماه 94 روز يكشنبه به تاريخ 94/3/24 ساعت 11 صبح در كلاس شماره 1 مركز پزشكي الزهرا(س) تشكيل خواهد شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir