اخبار گروه داخلی اعصاب

شوراي پژوهشي

تاریخ ایجاد سه شنبه,2015/06/09-13:18

جلسه شوراي پژوهشي گروه در خرداد ماه 94 روز يكشنبه به تاريخ 94/3/24 ساعت 11 صبح در كلاس شماره 1 مركز پزشكي الزهرا(س) تشكيل خواهد شد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir