اخبار گروه داخلی اعصاب

امتحان تئوری و OSCE اکسترن در بهمن ماه 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-13:30

تاریخ امتحان اکسترن در بهمن 96 عملی( OSCE)  مورخ 28 بهمن ماه 96 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد. امتحان تئوری مورخ 96/11/30 ساعت 12 در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

 

تاریخ امتحان دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-13:25

تاریخ امتحان درون گروهی دستیاران مورخ 96/12/17 و امتحان OSCE در نیمه اول اردیبهشت تعییین گردید .

طرح یکماه دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-13:23

طرح یکماهه دستیاران به ترتیب اعلام می گردد. /sites/default/files/users/asabdakheli/6tar%20rr.pdf

دستور العمل اصول حرفه ای کارآموزان و کارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-13:21

مجموعه دستورالعمل و ابزارهای ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای کاراموزان و کارورزان پزشکی عمومی /sites/default/files/users/asabdakheli/5dastor%20kar%20%2Cintern.pdf

آیین نامه پوشش حرفه ای دانشجویان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-13:18

آیین نامه پوشش حرفه ای دانشجویان مصوب بیست هفتمی جلسه شورای دانشگاه و سی سومین جلسه شورای دانشگاه /sites/default/files/users/asabdakheli/3ain%20posh%20dansh.pdf

برنامه زمانبندی جلسات هماهنگی نحوه آموزش رفتار حرفه ای اساتید جلسات روز دوشنبه ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-13:15

جلسات رفتار حرفه ای در دوشنبه ها سال 96/sites/default/files/users/asabdakheli/2zaman%20raftar%20harfai%20astid%20doshanbeh.docx

آیین نامه و شرح وظایف کارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/11-13:01

شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/02-13:20

شورای پژوهشی گروه مورخ 96/10/26 ساعت 11 در کلاس شماره 6 الزهرا در مورد پایان نامه دستیاران و انترنی برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir