اخبار گروه داخلی اعصاب

سمینار یک روزه نورولوژی و قلب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-15:30

قابل توجه کلیه اساتید - دستیاران - اینترن و اکسترن

سمینار یک روزه گروه قلب و نورولوژی در تاریخ 97/12/3 در هتل عباسی برگزار می گردد . برنامه به پیوست می باشد

امتحان دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-11:37

قابل توجه دستیاران محترم گروه داخلی اعصاب

امتحان کتبی درون بخشی دستیاران مورخ 97/12/13 برای اولین بار بصورت الکترونیک در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد. امتحان OSCE در اریبهشت 98 برگزار می گردد.

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-11:10

قابل توجه کلیه اساتید و دستیاران و اینترن و اکسترن

جلسه شورای پژوهشی ( دفاع از پایان نامه انترنی و مطرح شدن پروپوزال ) گروه مورخ 97/11/30 روز سه شنبه ساعت 11.30 کلاس شماره 4 الزهرا (س) برگزار می گردد.

مرگ مغزی باشرایط غیرکاندید اهدا

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-15:16

قابل توجه افراد دچار مرگ مغزی با شرایط غیر کاندید اهدا عضو کلیک نمائید .

هئیت علمی تمام وقت گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-15:02

اساتید محترم جهت امضاء قرارداد حق محرومیت از مطب به دفتر گروه مراجعه و امضاء نمائید . نامه حق محرومیت از مطب

روز درمانگاه های جناب آقای دکتر خوروش زمان ماموریت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-13:52

با توجه به ماموریت جناب آقای دکتر خوروش اساتید جانشین ایشان در روز های دوشنبه درمانگاه MS و اساتید روز های چهارشنبه  درمانگاه جنرال جهت اطلاع به پیوست کلیک نمائید.

روزدرمانگاه نوروماسکولار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-13:45

تغذیه سالم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-13:34

قابل توجه اطلاعات در مورد تغذیه سالم کلیک نمائید .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir