اخبار گروه داخلی اعصاب

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/26-5:42

    جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات ( دفاع از پایان نامه انترنی ) روز سه شنبه مورخ 98/2/3 ساعت 11.30 کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

کنقزانس علمی MS اصفهان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/20-5:36

قابل توجه اساتید - دستیاران - اکسترن

باطلاع می رساند کنفرانس علمی MS در تاریخ 22 فروردین 98 در هتل کوثر ، سالن چشم انداز برگزار می گردد.

کنقزانس علمی MS اصفهان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/01/20-5:36

قابل توجه اساتید - دستیاران - اکسترن

باطلاع می رساند کنفرانس علمی MS در تاریخ 22 فروردین 98 در هتل کوثر ، سالن چشم انداز برگزار می گردد.

برنامه آنکال اساتید و دستیاران و تقسیم بندی و برنامه درس دستیاران و

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/27-12:10

برنامه آنکال اساتید و کشیک دستیاران بیمارستان الزهرا و کاشانی و تقسیم بندی اساتید و دستیاران الزهرا و کاشانی و نور بر روی سایت گروه می باشد .

جلسه شواری پژوهش و مرکز تحقیقات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-11:15

قابل توجه دستیاران - انترن - اکسترن

  جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات ( دفاع از پایان نامه دستیاری - انترنی )  روز سه شنبه 97/12/21 راس ساعت 12 ظهر کلاس شماره 4 مرکز پزشکی الزهرا برگزار می گردد.

برنامه آنکال اساتید و دستیاران و تقسیم بندی و برنامه درس دستیاران و

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/01-12:01

برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران و تقسیم بندی اساتید و دستیاران بیمارستان الزهرا و کاشانی و نور در اسفند ماه 97 و فروردین 98 و برنامه درسی دستیاران الزهرا و کاشانی و دستیاران سال 3-2 بیمارستان الزهرا و کاشانی بر روی سایت می باشد

سمینار یک روزه نورولوژی و قلب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-13:00

قابل توجه کلیه اساتید - دستیاران - اینترن و اکسترن

سمینار یک روزه گروه قلب و نورولوژی در تاریخ 97/12/3 در هتل عباسی برگزار می گردد . برنامه به پیوست می باشد

امتحان دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-9:07

قابل توجه دستیاران محترم گروه داخلی اعصاب

امتحان کتبی درون بخشی دستیاران مورخ 97/12/13 برای اولین بار بصورت الکترونیک در مرکز مهارتهای بالینی برگزار می گردد. امتحان OSCE در اریبهشت 98 برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir