اخبار گروه داخلی اعصاب

دستور العمل اصول حرفه ای کارآموزان و کارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/01/31-15:51

مجموعه دستورالعمل و ابزارهای ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای کاراموزان و کارورزان پزشکی عمومی /sites/default/files/users/asabdakheli/5dastor%20kar%20%2Cintern.pdf

آیین نامه پوشش حرفه ای دانشجویان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/01/31-15:48

آیین نامه پوشش حرفه ای دانشجویان مصوب بیست هفتمی جلسه شورای دانشگاه و سی سومین جلسه شورای دانشگاه /sites/default/files/users/asabdakheli/3ain%20posh%20dansh.pdf

برنامه زمانبندی جلسات هماهنگی نحوه آموزش رفتار حرفه ای اساتید جلسات روز دوشنبه ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/01/31-15:45

جلسات رفتار حرفه ای در دوشنبه ها سال 96/sites/default/files/users/asabdakheli/2zaman%20raftar%20harfai%20astid%20doshanbeh.docx

آیین نامه و شرح وظایف کارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/01/31-15:31

شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/01/22-15:50

شورای پژوهشی گروه مورخ 96/10/26 ساعت 11 در کلاس شماره 6 الزهرا در مورد پایان نامه دستیاران و انترنی برگزار گردید.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/01/22-15:48

[جلسه شورای گروه مورخ 96/10/16 ساعت 7/30 با حضور آقای دکتر امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی و اساتید گروه در مرکز تحقیقات برگزار گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir