اخبار گروه داخلی اعصاب

جلسه آشنایی با نرم افزار طراحی سوال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/10-6:05

اساتید محترم    جلسه آموزشی آشنایی با نرم افزار طراحی سوال و آزمون روز دوشنبه مورخ 98/9/11 ساعت 10 صبح در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه برگزار می گردد.

جلسه شورای گروه و شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/10-5:57

قابل توجه

جلسه شورای گروه و جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات روز سه شنبه مورخ 98/9/19 ساعت 11 ظهر کلاس شماره 4 مرکز پزشکی الزهرا س) برگزار می گردد.

برنامه درس اکسترن و گراند راند الزهرا آذر 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/09-11:28

برنامه درس اکسترن و گراند راند الزهرا و کاشانی در آذر 98 در سایت می باشد

برنامه درسی دستیاران و آنکال و کشیک اساتید و دستیاران آذر 98 بر روی سایت می باشد .

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/29-11:15

جلسه شورای پژوهشی آبان98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/18-9:30

جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات روز سه شنبه مورخ 98/8/21 ساعت 12 ظهر کلاس شماره 3 مرکز پزشکی الزهرا س) برگزار می گردد.

برنامه آنکال و کشیک و درس آبان 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/07/30-12:14

برنامه آنکال اساتید  و کشیک دستیاران الزهرا وکاشانی و تقسیم بندی الزهرا و کاشانی و نور و برنامه درسی دستیاران و اکسترن  و گراند راند در یبمارستان الزهرا و کاشانی و نور در سایت می باشد .

گنگره بین المللی سردرد ایران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/03-7:54

  کنگره بین المللی سردرد ایران با همکاری کنگره جهانی سردرد با حضور اساتید مبرز خارجی و داخلی در تاریخ 24 لغایت 26 مهر 98 در اصفهان هتل کوثر برگزار می گردد.

جلسه شورای پژوهشی شهریور

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/02-12:07

جلسه شورای پژوهشی گروه با مرکز تحقیقات روزسه شنبه مورخ 98/6/12 ساعت 12 ظهر کلاس شماره 3 برگزار می گردد.

 

 

 

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir