اخبار گروه داخلی اعصاب

آزمون تئوری و عملی اکسترن

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/12/12-6:36

قابل توجه اکسترن های محترم گروه که کارآموزی خود را در بهمن 99 و شهریور 99 در گروه گذرانده اند آزمون آنها به بشرح ذیل می باشد :

 

شروع دوره اکسترنی : 99/11/1  لغایت 99/11/30 =

  آزمون عملی اعصاب : 99/12/17 ساعت 8 صبح مرکز مهارتها  ، آزمون تئوری 99/12/18 ساعت 12 سالن تدبیر

 

شروع دوره اکسترنی : 99/6/1  لغایت 99/6/31 =

  آزمون عملی اعصاب : 99/12/23 ساعت 8 صبح مرکز مهارتها  ، آزمون تئوری 99/12/26ساعت 12 سالن تدبیر

جلسه شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/12/12-6:28

جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات ( دفاع از پایان نامه دستیاری - انترنی ) در روز سه شنبه ساعت 12 ظهر مورخ 19اسفند ماه 99 در مرکز پزشکی الزهرا کلاس شماره  1 الزهرا برگزار می گردد.

برنامه آنکال و کشیک اساتیدو دستیاران و تقسیم بندی و برنامه درسی اسفند ونوروز 1400

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/12/12-6:21

برنامه آنکال و کشیک اساتیدو دستیاران و تقسیم بندی و برنامه درسی اسفند99 و نوروز1400 بر روی سایت می باشد .

جلسه شورای گروه و پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/20-7:26

جلسه شورای پژوهشی گروه و مرکز تحقیقات علوم اعصاب روز سه شنبه مورخ 99/11/21 ساعت 12 ظهر ( بصورت مجازی )برگزار می گردد.

امتحان اکسترن بهمن 99

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/20-7:23

قابل توجه اکسترن محترم گروه آزمون بهمن 99

   امتحان تئوری روز سه شنبه مورخ 99/11/28 ساعت 12 ظهر سالن تدبیر

امتحان عملی روز 99/12/2 ساعت 8 صبح مرکز مهارتهای بالینی

برنامه آنکال و کشیک اساتید و دستیاران و برنامه درس دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/30-11:07

برنامه آنکال و کشیک اساتید ودستیاران و برنامه درس دستیاران بهمن 99 بر روی سایت گروه می باشد .

 

امتحان تئوری و کارآموزی اکسترن داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/30-10:36

قابل توجه اکسترن های گروه

امتحان عملی و نظری گروه داخلی اعصاب: امتحان عملی  روز شنبه 99/11/11 ساعت 8 صبح و امتحان تئوری: روز شنبه 99/11/11  ساعت 12 ظهر در سالن تدبیر برگزار می گردد.

امتحان دانشجویان توانبخشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/10/07-7:06

قابل توجه دانشجویان دانشکده توانبخشی

امتحان دانشجویان توانبخشی ( نام درس : بیماریهای اعصاب در ارتباط با گفتار- نورولوژی - بیماریهای مغز و اعصاب )رشته:  گفتار درمان - اعضاء مصنوعی - شنوایی شناسی ساعت 11 صبح بصورت مجازی 99/10/29 آزمون برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی اعصاب

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir