عناوین اخبار سایر گروهها تاریخ انتشار گروه مربوطه
شورای گروه اذرماه 96 چهارشنبه, آذر 1, 1396 - 14:00 بیماریهای عفونی و گرمسیری
نمرات امتحان کتبی پانکراس چهارشنبه, آذر 1, 1396 - 13:42 رادیولوژی
امتحان اسکی دستیاران سال 4 گروه رادیولوژی چهارشنبه, آذر 1, 1396 - 13:38 رادیولوژی
سمینار یک روزه تصویربرداری پانکراس چهارشنبه, آذر 1, 1396 - 13:06 رادیولوژی
برنامه بخش دستياران گروه رادیولوژی آذر ماه 96 چهارشنبه, آذر 1, 1396 - 12:41 رادیولوژی
برنامه كشيك دستياران گروه رادیولوژی آذر ماه 96 چهارشنبه, آذر 1, 1396 - 12:31 رادیولوژی
برنامه بخش و كشيك اساتيد گروه رادیولوژی آذر ماه 96 چهارشنبه, آذر 1, 1396 - 12:28 رادیولوژی
آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي چهارشنبه, آذر 1, 1396 - 09:02 ارتوپدی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir