عناوین اخبار سایر گروهها تاریخ انتشار گروه مربوطه
دستورالعمل نحوه همکاری اعضاء هیات علمی تمام وقت جغرافیایی و تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت انجام خدمات خارج از دانشگاه شنبه, مرداد 27, 1397 - 14:55 داخلی
معدوم نمودن اجسام تیز و برنده شنبه, مرداد 27, 1397 - 14:52 داخلی
اطلاع رسانی پنجشنبه, مرداد 25, 1397 - 08:40 داخلی
ارسال فراخوان برای دوره MD-PhDآموزش پزشکی پنجشنبه, مرداد 25, 1397 - 08:33 داخلی
صورتجلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 97/4/19درخصوص نحوه اعمال مصوبه شورای عالی برنامه ریزی مبنی بر عدم محاسبه نمره مردودی دانشجو پنجشنبه, مرداد 25, 1397 - 08:28 داخلی
اطلاعات مربوط به ثبت نام و نحوه برگزاری آزمون آزمایشی داوطلبان رشته ها ی فوق تخصصی چهارشنبه, مرداد 24, 1397 - 14:52 داخلی
نمرات اكسترن ها چهارشنبه, مرداد 24, 1397 - 14:28 گوش و حلق وبینی
جلسه پژوهشي گروه جراحي چهارشنبه, مرداد 24, 1397 - 13:02 جراحی عمومی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir