عناوین اخبار سایر گروهها تاریخ انتشار گروه مربوطه
پوستر دوشنبه, دى 24, 1397 - 14:57
تازه های میکروب شناسی سه شنبه, دى 18, 1397 - 09:25 میکروبشناسی
ژورنال کلاب سه شنبه, دى 18, 1397 - 09:19 میکروبشناسی
جلسه دفاع از پروپزال دوشنبه, دى 17, 1397 - 09:40 آناتومی
جلسه دفاع از پروپوزال يكشنبه, دى 16, 1397 - 15:47 فیزیولوژی
شورای گروه چهارشنبه, دى 12, 1397 - 13:24 آناتومی
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد قارچ شناسی سه شنبه, دى 11, 1397 - 11:47 قارچ وانگل شناسی
جلسه دفاع از پروپوزال يكشنبه, دى 9, 1397 - 19:20 فیزیولوژی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir