عناوین اخبار سایر گروهها تاریخ انتشار گروه مربوطه
جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد انگل شناسی چهارشنبه, اسفند 2, 1396 - 09:26 قارچ وانگل شناسی
جلسه دفاع شنبه, بهمن 28, 1396 - 12:59 میکروبشناسی
جلسه دفاع شنبه, بهمن 28, 1396 - 12:49 میکروبشناسی
جلسه دفاع از پایان نامه دوشنبه, بهمن 23, 1396 - 09:49 فیزیولوژی
دفاع پایان نامه دوشنبه, بهمن 23, 1396 - 09:08 ایمنی شناسی
دفاع پروپوزال دوشنبه, بهمن 23, 1396 - 09:07 ایمنی شناسی
جلسه دفاع شنبه, بهمن 21, 1396 - 07:53 میکروبشناسی
پیش دفاع پایان نامه سه شنبه, بهمن 17, 1396 - 12:07 ایمنی شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir