عناوین اخبار سایر گروهها تاریخ انتشار گروه مربوطه
جلسه دفاع شنبه, مرداد 27, 1397 - 13:41 میکروبشناسی
جلسه دفاع از پروپزال چهارشنبه, مرداد 24, 1397 - 13:04 آناتومی
اطلاعیه سه شنبه, مرداد 23, 1397 - 11:42 میکروبشناسی
تازه های میکروب شناسی سه شنبه, مرداد 23, 1397 - 09:06 میکروبشناسی
جلسه پیش دفاع چهارشنبه, مرداد 17, 1397 - 11:07 فیزیولوژی
پوستر دوشنبه, مرداد 15, 1397 - 13:10
پوستر دوشنبه, مرداد 15, 1397 - 13:10
آموزش فیکس جسد يكشنبه, مرداد 14, 1397 - 08:50 آناتومی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir