عناوین اخبار سایر گروهها تاریخ انتشار گروه مربوطه
تازه های میکروب شناسی دوشنبه, مهر 23, 1397 - 14:14 میکروبشناسی
جلسه دفاع از پروپوزال شنبه, مهر 21, 1397 - 19:22 فیزیولوژی
جلسه شورای گروه شنبه, مهر 21, 1397 - 19:17 فیزیولوژی
جلسه دفاع از پروپوزال شنبه, مهر 21, 1397 - 19:14 فیزیولوژی
سمینار هفتگی چهارشنبه, مهر 18, 1397 - 13:02 ژنتیک و بیولوژی ملکولی
جلسه دفاع يكشنبه, مهر 15, 1397 - 09:17 میکروبشناسی
جلسه دفاع يكشنبه, مهر 15, 1397 - 09:14 میکروبشناسی
سمینار هفتگی چهارشنبه, مهر 11, 1397 - 13:06 ژنتیک و بیولوژی ملکولی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir