عناوین اخبار سایر گروهها تاریخ انتشار گروه مربوطه
هفته پژوهش سه شنبه, آذر 21, 1396 - 14:20 ایمنی شناسی
برگزاری سمینار یک روزه مراقبت از خون همویژیلانس سه شنبه, آذر 21, 1396 - 09:30 ایمنی شناسی
سمینار یک روزه مراقبت از خون همویژلانس سه شنبه, آذر 21, 1396 - 09:29 ایمنی شناسی
اهدای جسد سه شنبه, آذر 21, 1396 - 08:46 آناتومی
ثبت اختراع سه شنبه, آذر 21, 1396 - 08:43 آناتومی
ثبت اختراع سه شنبه, آذر 21, 1396 - 08:43 آناتومی
جلسه شورای گروه شنبه, آذر 18, 1396 - 13:53 قارچ وانگل شناسی
سمینار هفتگی دوشنبه, آذر 13, 1396 - 10:45 ژنتیک و بیولوژی ملکولی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir