عناوین اخبار سایر گروهها تاریخ انتشار گروه مربوطه
جلسه شورای گروه دوشنبه, فروردین 28, 1396 - 13:03 میکروبشناسی
سمینار علمی هفتگی گروه شنبه, فروردین 26, 1396 - 10:02 ژنتیک و بیولوژی ملکولی
برگزاری کارگاه آموزشی شنبه, فروردین 19, 1396 - 13:07 ژنتیک و بیولوژی ملکولی
تسلیت چهارشنبه, فروردین 16, 1396 - 12:22 ژنتیک و بیولوژی ملکولی
سمینار علمی هفتگی گروه دوشنبه, فروردین 14, 1396 - 09:09 ژنتیک و بیولوژی ملکولی
سال نو مبارک دوشنبه, فروردین 14, 1396 - 09:09 میکروبشناسی
جلسه دفاع دوشنبه, اسفند 23, 1395 - 10:32 ایمنی شناسی
جلسه دفاع دوشنبه, اسفند 23, 1395 - 10:22 ایمنی شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir