عناوین اخبار سایر گروهها تاریخ انتشار گروه مربوطه
پوستر2 یکشنبه, تیر 4, 1396 - 11:06
پوستر1 یکشنبه, تیر 4, 1396 - 11:05
پوستر چهارشنبه, خرداد 31, 1396 - 09:22
پوستر2 چهارشنبه, خرداد 31, 1396 - 08:24
جلسه پیش دفاع دانشجوی دکترای انگل شناسی یکشنبه, خرداد 28, 1396 - 10:01 قارچ وانگل شناسی
جلسه شورای گروه شنبه, خرداد 27, 1396 - 09:06 میکروبشناسی
جلسه پیش دفاع دانشجوی دکترای انگل شناسی دوشنبه, خرداد 22, 1396 - 12:50 قارچ وانگل شناسی
سمینار علمی هفتگی گروه سه شنبه, خرداد 16, 1396 - 09:21 ژنتیک و بیولوژی ملکولی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir