عناوین اخبار سایر گروهها تاریخ انتشار گروه مربوطه
مراسم افتتاحیه رسمی راهروی جدید گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی شنبه, مهر 29, 1396 - 13:29 ژنتیک و بیولوژی ملکولی
عرض تبریک شنبه, مهر 22, 1396 - 10:22 ایمنی شناسی
جلسه پیش دفاع پایان نامه دوشنبه, مهر 17, 1396 - 14:12 فیزیولوژی
سمینار هفتگی سه شنبه, مهر 11, 1396 - 08:21 ژنتیک و بیولوژی ملکولی
کارگاه تخصصی فلوسایتومتری چهارشنبه, مهر 5, 1396 - 11:53 ایمنی شناسی
سمینار هفتگی يكشنبه, شهريور 26, 1396 - 13:37 ژنتیک و بیولوژی ملکولی
دفاع از پایان نامه شنبه, شهريور 25, 1396 - 14:07 ژنتیک و بیولوژی ملکولی
جلسه دفاع شنبه, شهريور 25, 1396 - 10:15 میکروبشناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir