قطب آموزش علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-11:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

آشنایی با گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی

 

مستند گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی

دست آورد های قطب آموزش علوم تشریح

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir