جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/26-8:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پیش دفاع  خانم ریحانه سید ابراهیمی دانشجوی دکتری علوم تشریحی در روزشنبه مورخ 98/04/29

با موضوع: "طراحی و ساخت داربست کامپوزیت لامینین/ PLGA الکتروریسی شده با قابلیت رهایش کنترل شده BDNF و نانو ذرات طلا جهت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های شوان"

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir