جلسه دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-13:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دفاع از پروپزال خانم مریم عظیم زاده Ph.D علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیرسلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از چربی انسانی بیان کننده اینتر لوکین 11 و 13 در کاهش التهاب و بازسازی غلاف میلین در مدل تجربی انسفالومینیت خود ایمن

راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/05/24 در شورای گروه برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir