جلسه دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-8:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز دوشنبه مورخ 97/03/21 ساعت 12-10 در تالار هشت گوش دفاع از پروپزال خانم مهناز حسینی دانشجوی Ph.D علوم تشریحی تشکیل می شود. صورت جلسه متعاقباً در قسمت شوراهای پژوهشی گروه در سایت قرار خواهد گرفت.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir