جلسه دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-12:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز دوشنبه مورخ 97/03/21 ساعت 12-10 در تالار هشت گوش دفاع از پروپزال خانم مهناز حسینی دانشجوی Ph.D علوم تشریحی تشکیل می شود. صورت جلسه متعاقباً در قسمت شوراهای پژوهشی گروه در سایت قرار خواهد گرفت.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir