جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/13-10:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی رضا لطفی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی

روز دوشنبه مورخ98/06/31  در ساعت 10 صبح در تالار هشت گوش

موضوع: بررسی اثرات آستاگزانتین بر تراکم میلین و بیان مارکرهای الیگودندروسیتی در مدل حیوانی بیماری مالیتپل اسکلروزیس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir