جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/19-6:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عباس بختیاری دانشجوی دکتری رشته علوم تشریحی

روز دوشنبه مورخ98/04/17  در ساعت 10 صبح در تالار هشت گوش

تحت عنوان: بررسی سطح فاکتور نکروز کننده ی تومور آلفا (TNF-a) در خون و بیان ژن ها و پروتئین اینتگرین آلفا 3 بتا 1 در اندومتر رت های نرمال و دیابتیک نوع 2 قبل و بعد از درمان با متفورمین و پیوگلیتازون در  in vivo  و in vitro

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir