جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-15:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سحر قصوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی

روز دوشنبه مورخ 97/7/2 در ساعت 10 صبح در تالار فرهیختگان

تحت عنوان: کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی بر روی داربست کامپ.زیتی فیبرین/ پلی کاپرولاکتون/ ماتریکس خارج سلولی به روش ساندویچ

برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir