جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/10-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دفاع از پروپزال خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیر حفاظتی امگا 3 بر پروتامین ویوبیکوئیتین شدن اسپرم موش صحرای بعد از درمان با داورهای بلئومایسین، اتوپساید و سیسپلاتین

راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/06/07 درتالار هشت گوش برگزار می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir