جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/15-11:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دوشنبه 95/12/09 جلسه دفاع از پایان نامه خانم روناک زارعی از ساعت 12-10

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir