جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/04-11:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دوشنبه 95/12/09 جلسه دفاع از پایان نامه خانم روناک زارعی از ساعت 12-10

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir