تقدیر و تشکر

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/02-12:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در جلسه شورای گروه در روز دوشنبه مورخ 97/02/31 که در ساعت 10 صبح در محل شورای گروه برگزار گردید، دراین جلسه از تلاش های ارزنده آقای دکتر محمد مردانی و خانم دکتر شنهاز رضوی توسط مدیر محترم گروه تقدیر به عمل آمد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir