اهدای داوطلبانه جسد خیر نیکوکار به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-13:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پیکر سرکار خانم دکتر شهناز باقری متخصص زنان و مامائی طبق وصیت قبلی و با موافقت همسر و فرزندان وی با هدف کمک به پیشرفت علم پزشکی و فرآیند یادگیری دانشجویان این حرفه مقدس در روز چهارشنبه مورخ 97/03/09 به گروه علوم تشریحی اهدا کردند.

از خانواده ایشان به جهت این اقدام کم نظیر که حاصل تفکرو اندیشه ای خداپسندانه است کمال تشکر را داریم.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir