آموزش فیکس جسد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-11:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مراحل فیکس جسد در  سالن تشریح گروه علوم تشریحی در روز شنبه مورخ 97/03/12 انجام گرفت. آموزش فیکس  ، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه انجام می شود.

تصاویر

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir