آموزش فیکس جسد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-7:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مراحل فیکس جسد در  سالن تشریح گروه علوم تشریحی در روز شنبه مورخ 97/03/12 انجام گرفت. آموزش فیکس  ، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه انجام می شود.

تصاویر

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir