اخبارگروه علوم تشریحی

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-11:32

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سحر قصوری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی

روز دوشنبه مورخ 97/7/2 در ساعت 10 صبح در تالار فرهیختگان

تحت عنوان: کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی بر روی داربست کامپ.زیتی فیبرین/ پلی کاپرولاکتون/ ماتریکس خارج سلولی به روش ساندویچ

برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/10-10:13

دفاع از پروپزال خانم فاطمه سادات هاشمی فشارکی  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیر حفاظتی امگا 3 بر پروتامین ویوبیکوئیتین شدن اسپرم موش صحرای بعد از درمان با داورهای بلئومایسین، اتوپساید و سیسپلاتین

راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/06/07 درتالار هشت گوش برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-9:34

دفاع از پروپزال خانم مریم عظیم زاده Ph.D علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیرسلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از چربی انسانی بیان کننده اینتر لوکین 11 و 13 در کاهش التهاب و بازسازی غلاف میلین در مدل تجربی انسفالومینیت خود ایمن

راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/05/24 در شورای گروه برگزار می گردد.

آموزش فیکس جسد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/15-7:35

مراحل فیکس جسد در  سالن تشریح گروه علوم تشریحی در روز شنبه مورخ 97/05/13 انجام گرفت. آموزش فیکس  ، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه انجام می شود.

تصاویر

اهدای داوطلبانه جسد خیر نیکوکار به دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/10-9:27

پیکر جناب آقای دکتر حسین جمشیدیان طبق وصیت قبلی و با موافقت همسر و فرزندان وی با هدف کمک به پیشرفت علم پزشکی و فرآیند یادگیری دانشجویان این حرفه مقدس در روز سه شنبه مورخ 97/05/08 به گروه علوم تشریحی اهدا کردند.

از خانواده ایشان به جهت این اقدام کم نظیر که حاصل تفکرو اندیشه ای خداپسندانه است کمال تشکر را داریم.

جلسه شورای گروه آموزش نرم افزار نگاه و کسرا

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/08-10:00

روز دوشنبه مورخ 97/05/08 ساعت 11-10 در سالن شورا گروه تشکیل گردید. در این جلسه نرم افزار نگاه به اعضای محترم هیات علمی آموزش داده شد و همچنین نرم افزار کسرا ( جهت ورود مرخصی اعضای محترم هیات علمی) آموزش داده شد.

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/08-9:57

روز دوشنبه مورخ 97/05/01 ساعت 12-10 در سالن شورا گروه تشکیل می شود. صورت جلسه متعاقباً در قسمت شوراهای آموزشی گروه در سایت قرار خواهد گرفت.

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/03-4:49

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد علی ایزدی دانشجوی دکتری رشته علوم تشریحی

روز چهارشنبه مورخ 97/5/3 در ساعت 10 صبح در تالار هشت گوش

تحت عنوان: بررسی و مطالعه تاثیر کارتوژنین، آووکادو/ سویا و TGF/b3، بر القای کندروژنیک در سلول های بنیادی مشتق از چربی انسانی در داربست فیبرین در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی

برگزار می گردد.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه علوم تشریحی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir