اخبارگروه علوم تشریحی و بافت شناسی

قطب آموزش علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-11:16

 

آشنایی با گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه علوم تشریحی و بافت شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir