اخبارگروه علوم تشریحی

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-10:57

روز دوشنبه مورخ 97/09/19 ساعت 12-10 در سالن شورا گروه تشکیل می شود. صورت جلسه متعاقباً در قسمت شوراهای آموزشی گروه در سایت قرار خواهد گرفت.

انتخاب پوستر برتر در چهارمین کنگره پیشرفت‌های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-13:58

انتخاب مقاله جناب آقای دکتر علی والیانی مدیر محترم گروه علوم تشریحی

با موضوع : CHARACTERIZATION OF FIBRIN / POLY(Ε-CAPROLACTONE) / EXTRACELLULAR MATRIX COMPOSITE SCAFFOLD BY SANDWICH METHOD 

به عنوان پوستر برتر درچهارمین کنگره پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-9:54

جلسه دفاع از پایان نامه آقای محمد جواد سعیدی دانشجوی دکتری رشته علوم تشریحی

روز دوشنبه مورخ97/09/05  در ساعت 10 صبح در تالار هشت گوش

تحت عنوان: بررسی اثرات عصاره ی خوراکی سالوادوراپرسیکا بر میزان بیان رزیستین و اپلین بافت چربی، پروفایل لیپیدی، شاخص های استرس اکسیداتیو و مولفه های هیستولوژیک در موش های صحرایی دیابتیک

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/03-13:06

سخنران: محسن ستایش مهر

موضوع:Printable hydrogels based on poly vinyl alcohol and cartilage extracellular matrix for cartilage tissue engineering application

زمان: دوشنبه 97/09/05 ساعت 12-10

مکان: تالار هشت گوش

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-13:41

سخنران: منصور همایونی

موضوع:Association Cortex and disorders

زمان: دوشنبه 97/08/28 ساعت 12-10

مکان: تالار هشت گوش

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-13:40

سخنران: نیره ساجدی

موضوع: بیومکانیک زانو

زمان: دوشنبه 97/08/14 ساعت 12-10

مکان: تالار هشت گوش

شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/12-10:43

روز دوشنبه مورخ 97/08/07 ساعت 12-10 در سالن شورا گروه تشکیل می شود. صورت جلسه متعاقباً در قسمت شوراهای آموزشی گروه در سایت قرار خواهد گرفت.

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-9:04

سخنران: دکتر حسین صادقی

موضوع: نگاهی به تصاویر CT و MRI مغز

زمان: دوشنبه 97/07/16 ساعت 12-10

مکان: تالار هشت گوش

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه علوم تشریحی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir