اخبارگروه علوم تشریحی

دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/04-10:34

دفاع از پروپزال آقای محسن اصغری دانشجوی دکتری علوم تشریحی در روز دوشنبه مورخ 98/06/04

با موضوع: بررسی تاثیر ماتریکس خارج سلولی غضروفی بر روند کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از چربی بر روی داربست الکتروریسی شده ی پلی (3- هیدروکسی بوتیرات)- کیتوسان

شورای آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/02-9:12

روز شنبه مورخ 98/06/02 ساعت 12-10 در سالن شورا گروه تشکیل می شود. صورت جلسه متعاقباً در قسمت شوراهای آموزشی گروه در سایت قرار خواهد گرفت.

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/13-10:56

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی رضا لطفی  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی

روز دوشنبه مورخ98/06/31  در ساعت 10 صبح در تالار هشت گوش

موضوع: بررسی اثرات آستاگزانتین بر تراکم میلین و بیان مارکرهای الیگودندروسیتی در مدل حیوانی بیماری مالیتپل اسکلروزیس

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/26-8:41

پیش دفاع  خانم منا گرجی دانشجوی دکتری علوم تشریحی در روزشنبه مورخ 98/04/24

با موضوع: بررسی تاثیر ترکیبات گیاهی (آووکادو/ سویا، ایکارین و عصاره انار) بارگذاری شده در نانوذرات فیبرین و انکپسوله در داربست PLGA در کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از چربی

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/26-8:40

پیش دفاع  خانم ریحانه سید ابراهیمی دانشجوی دکتری علوم تشریحی در روزشنبه مورخ 98/04/29

با موضوع: "طراحی و ساخت داربست کامپوزیت لامینین/ PLGA الکتروریسی شده با قابلیت رهایش کنترل شده BDNF و نانو ذرات طلا جهت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های شوان"

دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/07-6:23

دفاع از پروپزال خانم مرضیه پولادی دانشجوی دکتری علوم تشریحی در روز دوشنبه مورخ 98/04/19

با موضوع:  بررسی تاثیر چاقی بر سطح ویتامین D و میزان ادیپونکتین، بقا، کیفیت کروماتین، DNA فراگمانتاسیون و مورفولوژی اسپرم در مردان نورموزواپرمیا

دفاع از پروپزال آقای علی اکبر حسنی - مصطفی راجی دانشجویان رشته پزشکی 

با موضوع: بررسی تاثیر مسواک زدن با چوب مسواک سنتی در مقایسه با استفاده از قهوه خوراکی بر مدت زمان ایلئوس بعد از عمل جراحی و طول مدت بستری در بیمارانی که تحت عمل جراحی لاپاراتومی شکمی قرار گرفته اند.

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/19-6:16

جلسه دفاع از پایان نامه آقای عباس بختیاری دانشجوی دکتری رشته علوم تشریحی

روز دوشنبه مورخ98/04/17  در ساعت 10 صبح در تالار هشت گوش

تحت عنوان: بررسی سطح فاکتور نکروز کننده ی تومور آلفا (TNF-a) در خون و بیان ژن ها و پروتئین اینتگرین آلفا 3 بتا 1 در اندومتر رت های نرمال و دیابتیک نوع 2 قبل و بعد از درمان با متفورمین و پیوگلیتازون در  in vivo  و in vitro

جلسه دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/05-6:14

دفاع از پروپزال خانم مرضیه توسلی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی در روز دوشنبه مورخ 98/04/03

با موضوع: بررسی و مقایسه تاثیر عصاره دانه انار و TGF-b3 بر روی بیان مارکرهای سطحی (CD14, CD44) در سلول های بنیادی مشتق از چربی و سلول های کندروسیت های حاصل از تمایز در روند کندروژنز 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه علوم تشریحی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir