اخبارگروه علوم تشریحی

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/10-13:26

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شیما روح الهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی

روز دوشنبه مورخ97/11/10  در ساعت 13 صبح در تالار فرهیختکان

تحت عنوان: "بررسی اثر پیشگیری کننده  عصاره الکلی گل سرخ محمدی بر تعداد سلول های B پانکراس و فاکتورهای خونی قند و انسولین در مدل های رت دیابتی نوع القاء شده با استرپتوزوتوسین"

جلسه دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/06-14:50

دفاع از پروپزال خانم سهیلا سلماسی  دانشجوی دکتری تخصصی علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیر گنادوتروپین و پروژسترون بر میزان بیان miR-16-5p و miR-17-5p و پروتئین VEGF در آنژیوژنز اندومتر موش

جلسه دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-9:41
  • دفاع از پروپزال خانم عاطفه مجیری  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

با موضوع: بررسی بیان ژن های PTEN و CDK4 و میزان تزاید سلولی در رده سلولی پستان (T47D) تحت تاثیر تیمار با فلاونوئید Myricetin

 

  •  دفاع از پروپزال آقای علی هنرور دانشجوی دکتری تخصصی علوم تشریحی

با موضوع: مقایسه کنروژنز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی بر روی داربست های هیبریدی پلی کاپرولاکتون / فیبرین/ ماتریکس خارج سلولی به روش های Salt leaching و 3D printing

شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/12-13:25

روز دوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 12-10 در سالن شورا گروه تشکیل می شود. صورت جلسه متعاقباً در قسمت شوراهای آموزشی گروه در سایت قرار خواهد گرفت.

شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/05-10:40

روز دوشنبه مورخ 97/10/03 ساعت 12-10 در سالن شورا گروه تشکیل می شود. صورت جلسه متعاقباً در قسمت شوراهای آموزشی گروه در سایت قرار خواهد گرفت.

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/05-10:38

سخنران: مهناز حسینی

موضوع:Modulation of the hypothalamic pituitary Adernal axis by early life stress Exposure

زمان: دوشنبه 97/09/26 ساعت 12-10

مکان: تالار هشت گوش

جلسه شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-10:57

روز دوشنبه مورخ 97/09/19 ساعت 12-10 در سالن شورا گروه تشکیل می شود. صورت جلسه متعاقباً در قسمت شوراهای آموزشی گروه در سایت قرار خواهد گرفت.

انتخاب پوستر برتر در چهارمین کنگره پیشرفت‌های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-13:58

انتخاب مقاله جناب آقای دکتر علی والیانی مدیر محترم گروه علوم تشریحی

با موضوع : CHARACTERIZATION OF FIBRIN / POLY(Ε-CAPROLACTONE) / EXTRACELLULAR MATRIX COMPOSITE SCAFFOLD BY SANDWICH METHOD 

به عنوان پوستر برتر درچهارمین کنگره پیشرفت های مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه علوم تشریحی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir