معاونت آموزشی پزشکی عمومی

فراخوان دورهMD-PHD آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/27-9:55

آزمون سامفا شهریور 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/17-9:49

بخشنامه وظیفه عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/17-9:45

کنگره سالانه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/09-6:28

همایش تخصصی اخلاق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-9:38

انتقالی،میهمانی و یا جابجایی کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/31-7:25

نقل و انتقالات-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-7:37

سامانه سینا(بنیاد نخبگان)

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-7:22

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir