معاونت آموزشی پزشکی عمومی

لیست دروس ارائه شده ICM1,IMC2

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/27-10:54

برنامه درسی نیمسال دوم 97-96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/18-9:22

تغییر زمان امتحان جامع علوم پایه و پیش کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-9:56

برنامه درسی نیمسال اول 97-96

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/07-12:28

ثبت نام امتحان جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/06-11:32

ثبت نام امتحان جامع علوم پایه شهریور 96 در تاریخ 6/3/96 و 7/3/96 می باشد و ثبت نام امتحان جامع پیش کارورزی در تاریخ 8/3/96 و9/3/96 می باشد.

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/25-13:01

برنامه درسی علوم پایه نیمسال دوم 96-95

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-9:40

برنامه درسی علوم پایه نیمسال دوم 96-95  در قسمت برنامه درسی علوم پایه قرار گرفت

منابع آزمون علوم پایه اسفند 95

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/08-13:46

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir