معاونت آموزشی پزشکی عمومی

منابع آزمون جامع علوم پایه 98-97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/28-13:00

اطلاعیه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 97-96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/23-14:40

آزمن جامع پیش کارورزی شهریور 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/23-11:25

قابل توجه دانشجویان کلیه گروه های آموزشی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/22-8:45

همایش مدیریت منابع و مصارف

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/09-9:02

آزمون جامع علوم پایه شهریور 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/09-8:31

آزمون میان دوره پیش کارورزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-11:47

فرآیند صدور کارت ورود به جلسه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/06-13:30

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir