معاونت آموزشی پزشکی عمومی

قابل توجه دانشجویان جدید الورود

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/19-10:56

آزمون میان دوره پیش کارورزی،علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی(داوطلبان خارج از کشور)

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/19-9:34

ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/14-7:22

ممنوعیت فعالیت موسسه علوم و فنون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/13-7:46

برنامه زمانبندی سامانه نقل و انتقالات و میهمانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/13-7:40

آزمون الکترونیک جامع پیش کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/13-7:01

انتقال و میهمانی نیمسال دوم 98-97-از ع پ ز

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/09-11:27

فیلم آموزشی مهارت های بالینی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/09-10:57

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir