معاونت آموزشی پزشکی عمومی

سامانه سینا(بنیاد نخبگان)

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-10:52

ترم تابستان97-ع پ فسا

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-12:35

آزمون سنجش مهارتهای بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-12:31

آزمون صلاحیت بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-12:22

بخشنامه وظیفه عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-12:40

آزمون میان دوره پیش کارورزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-13:00

ارائه دروس در ترم تابستانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/10-8:57

پذیرش دانشجو در دوره تخصصی طب سنتی ایران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/03-13:20

پذیرش دانشجو در دوره تخصصی طب سنتی ایران در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

"جهت دسترسی به آئین نامه مربوطه به لینک آئین نامه های آموزشی(MD-phD)در قسمت بالای صفحه مراجعه نمایید."

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir