معاونت آموزشی پزشکی عمومی

جلسات ENTHUSIALISM

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-9:58

روال جدید دریافت کداخلاق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-8:36

جشنواره شهید مطهری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-7:44

عدم پذیرش انتقال و میهمانی(دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز)

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/28-9:49

درخواست میهمانی و انتقال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-10:23

فرآیند انتقال و مهمان(نیمسال دوم 98-97)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-9:29

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-8:57

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/23-8:41

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir