معاونت آموزشی پزشکی عمومی

آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی(شهریور97)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-15:16

کارگاه آموزشی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/06/07-9:53

کنگره بین المللی آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/27-13:53

فراخوان دورهMD-PHD آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/27-13:25

آزمون سامفا شهریور 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/17-13:19

بخشنامه وظیفه عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/17-13:15

کنگره سالانه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/09-9:58

همایش تخصصی اخلاق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-13:08

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir