معاونت آموزشی پزشکی عمومی

کنگره سالانه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/09-9:58

همایش تخصصی اخلاق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-13:08

انتقالی،میهمانی و یا جابجایی کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/31-10:55

نقل و انتقالات-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-11:07

سامانه سینا(بنیاد نخبگان)

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-10:52

ترم تابستان97-ع پ فسا

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-12:35

آزمون سنجش مهارتهای بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-12:31

آزمون صلاحیت بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-12:22

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir