معاونت آموزشی پزشکی عمومی

کنگره بین المللی آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/27-13:53

فراخوان دورهMD-PHD آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/27-13:25

آزمون سامفا شهریور 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/17-13:19

بخشنامه وظیفه عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/17-13:15

کنگره سالانه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/09-9:58

همایش تخصصی اخلاق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-13:08

انتقالی،میهمانی و یا جابجایی کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/31-10:55

نقل و انتقالات-دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-11:07

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir