معاونت آموزشی پزشکی عمومی

بیست و چهارمین جشنواره قرآن

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/03-8:17

شهریه درس مردودی و جریمه تاخیر در انتخاب واحد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/03-8:18

آزمون میان دوره پیش کارورزی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/27-7:06

متقاضیان آئین نامه استعداد درخشان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/26-7:38

تمدید مهلت بررسی و ویرایش در سامانه نقل و انتقال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-10:48

تور دندانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-12:09

فرآیند صدور کارت ورود به جلسه آزمون

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-11:53

مناظره دانشجویی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-13:19

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir