معاونت آموزشی پزشکی عمومی

درخواست میهمانی و انتقال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-12:53

فرآیند انتقال و مهمان(نیمسال دوم 98-97)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-11:59

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-11:27

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/23-11:11

آزمون علوم پایه پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/23-10:27

تغییر محل خدمت به معاونت آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-9:56

ثبت نام درسامانه سیناد(بنیاد ملی نخبگان)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/16-9:34

آزمون سنجش صلاحیت بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-12:19

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir