معاونت آموزشی پزشکی عمومی

برنامه زمانبندی سامانه نقل و انتقالات و میهمانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/13-10:10

آزمون الکترونیک جامع پیش کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/13-9:31

انتقال و میهمانی نیمسال دوم 98-97-از ع پ ز

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/09-13:57

فیلم آموزشی مهارت های بالینی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/09-13:27

برگزای جلسه تنظیم و بررسی نحوه اجرای دستورکار کمیته برنامه ریزی درسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/06-9:49

جلسه تنظیم و بررسی نحوه اجرای دستور کار کمیته برنامه ریزی درسی در تاریخ 97/7/30 در محل دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاون محترم آموزش پزشکی عمومی و مشاور ایشان، مسؤول محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کارشناس محترم دفتر توسعه آموزش و دبیر کمیته برنامه ریزی درسی برگزار شد، در خصوص نحوه اجرای دستور کار کمیته برنامه ریزی درسی مورخ اول آبان ماه بحث و تبادل نظر گردید. این جلسات در راستای اجرای برنامه دوره پزشکی عمومی مصوب وزارت متبوع بطور متناوب برگزار می شود.

تغییر تاریخ کلاس درس اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/02-12:43

جلسات ENTHUSIALISM

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-12:28

روال جدید دریافت کداخلاق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-11:06

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir