معاونت آموزشی پزشکی عمومی

اطلاعیه در خصوص پنل بحث و گفتگو با موضوع آینده تویی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/05-10:49

اطلاعیه برگزراری ترم تابستان 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/05-5:43

اطلاعیه تمدید مهلت سامانه نقل و انتقالات

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/25-6:10

برگزاری جلسه با مسئولین آموزشی بیمارستانها و مسئولین دروس کارآموزی و کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/19-10:38

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-9:01

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-8:00

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/29-12:20

منابع آزمون علوم پایه پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/29-12:11

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir