معاونت آموزشی پزشکی عمومی

قابل توجه دانشجویان ورودی 96

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-10:31

المپیاد علمی دانشجویان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/30-13:44

کارگاه آموزشی شرح وظایف عوامل اجرایی آزمونهای کشوری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/28-11:11

قابل توجه دانشجویان جدید الورود

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/19-13:26

آزمون میان دوره پیش کارورزی،علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی(داوطلبان خارج از کشور)

تاریخ ایجاد شنبه,1397/08/19-12:04

ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/14-9:52

ممنوعیت فعالیت موسسه علوم و فنون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/13-10:16

برنامه زمانبندی سامانه نقل و انتقالات و میهمانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/13-10:10

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir