معاونت آموزشی پزشکی عمومی

اطلاعیه شرکت در دور جدید مجمع عمومی اعضای کمیته دانشجویی و انتخابات مجمع

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/13-8:09

بخشنامه ناجا جهت حروج دانشجویان از کشور برای اربعین حسینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/31-8:02

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع علوم پایه پزشکی- دندانپزشکی و پیش کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/10-10:58

اطلاعیه جذب و بورسیه دانشجویان رشته پزشکی عمومی در ارتش جهموری اسلامی ایران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/03-5:27

برنامه درسی علوم پایه نیمسال اول 99-98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/28-7:27

اطلاعیه جهت شرکت دانشجویان پزشکی در فستیوال case report

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-10:32

بخشنامه سیاستهای پژوهشی در جهت ارتقای رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-10:21

بخشنامه ناجا- حروج از کشور برای اربعین حسینی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/29-6:11

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir