معاونت آموزشی پزشکی عمومی

متقاضیان آئین نامه استعداد درخشان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/26-10:08

تمدید مهلت بررسی و ویرایش در سامانه نقل و انتقال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-13:18

تور دندانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-14:39

فرآیند صدور کارت ورود به جلسه آزمون

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-14:23

مناظره دانشجویی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-15:49

قابل توجه دانشجویان محترم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-12:46

دعوت به شرکت در رویداد پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-14:51

قابل توجه دانشجویان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-15:50

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir