معاونت آموزشی پزشکی عمومی

امتحان جامع علوم پایه و پیش کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/05/28-13:00

امتحان جامع علوم پایه و پیش کارورزی روز پنجشنبه 5/6/94  در دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

ثبت نام آزمون علوم پایه و پیش کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/03/17-6:31

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام آزمون جامع علوم پایه شهریور 94  روزهای  24 و 25 و 26 خردادماه  و جهت امتحان  پیش کارورزی  روزهای 26 و 27 و 28 خرداد ماه به آموزش دانشکده مراجعه فرمائید ضمنا در سایت هم ثبت نام فرمائید.

میهمانی در نیمسال اول 95-94

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/02/17-9:22

زمان حذف اضطراری نیمسال دوم 94-93

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/02/07-6:01

تاریخ حذف اضطراری در نیمسال دوم 94-93 روز یک شنبه 27/2/94 می باشد.(مراجعه حضوری به آموزش دانشکده پزشکی)

94/1/19

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/01/19-5:39

94/1/19

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir