معاونت آموزشی پزشکی عمومی

لیست دروس ارائه شده ICM1,IMC2

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/27-8:24

برنامه درسی نیمسال دوم 97-96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/18-6:52

تغییر زمان امتحان جامع علوم پایه و پیش کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-7:26

برنامه درسی نیمسال اول 97-96

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/07-8:58

ثبت نام امتحان جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/06-8:02

ثبت نام امتحان جامع علوم پایه شهریور 96 در تاریخ 6/3/96 و 7/3/96 می باشد و ثبت نام امتحان جامع پیش کارورزی در تاریخ 8/3/96 و9/3/96 می باشد.

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/25-10:31

برنامه درسی علوم پایه نیمسال دوم 96-95

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-7:10

برنامه درسی علوم پایه نیمسال دوم 96-95  در قسمت برنامه درسی علوم پایه قرار گرفت

منابع آزمون علوم پایه اسفند 95

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/08-11:16

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir