معاونت آموزشی پزشکی عمومی

تور دندانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-14:39

فرآیند صدور کارت ورود به جلسه آزمون

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-14:23

مناظره دانشجویی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-15:49

قابل توجه دانشجویان محترم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-12:46

دعوت به شرکت در رویداد پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-14:51

قابل توجه دانشجویان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-15:50

آزمون میان دوره پیش کارورزی آذرماه 97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-11:00

قابل توجه دانشجویان ورودی 96

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-10:31

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir