معاونت آموزشی پزشکی عمومی

برنامه درسی نیمسال دوم 97-96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/02/07-9:22

تغییر زمان امتحان جامع علوم پایه و پیش کارورزی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/12/24-9:56

برنامه درسی نیمسال اول 97-96

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/08/29-12:28

ثبت نام امتحان جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 96

تاریخ ایجاد شنبه,2017/05/27-11:32

ثبت نام امتحان جامع علوم پایه شهریور 96 در تاریخ 6/3/96 و 7/3/96 می باشد و ثبت نام امتحان جامع پیش کارورزی در تاریخ 8/3/96 و9/3/96 می باشد.

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/03/15-13:01

برنامه درسی علوم پایه نیمسال دوم 96-95

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/01/17-9:40

برنامه درسی علوم پایه نیمسال دوم 96-95  در قسمت برنامه درسی علوم پایه قرار گرفت

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir