معاونت آموزشی پزشکی عمومی

اطلاعیه ثبت نام مدارس تابستانی سلامت و دین 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/19-9:56

اطلاعیه سمینار سراسری دانش پژوهی آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/30-5:03

اطلاعیه ترم تابستانی سال تحصیلی 98-1397در پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/16-8:23

اطلاعیه ترم تابستانی مجازی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/16-5:15

اطلاعیه در خصوص تقدیر از دانشجویان رتبه اول امتحانات جامع پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی ودندانپزشکی شهریور واسفند 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-8:35

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان در سامانه سینا

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/08-6:50

اطلاعیه در خصوص پنل بحث و گفتگو با موضوع آینده تویی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/05-10:49

اطلاعیه برگزراری ترم تابستان 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/05-5:43

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir