معاونت آموزشی پزشکی عمومی

ثبت نام امتحان جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/06-11:32

ثبت نام امتحان جامع علوم پایه شهریور 96 در تاریخ 6/3/96 و 7/3/96 می باشد و ثبت نام امتحان جامع پیش کارورزی در تاریخ 8/3/96 و9/3/96 می باشد.

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/25-13:01

برنامه درسی علوم پایه نیمسال دوم 96-95

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/28-9:40

برنامه درسی علوم پایه نیمسال دوم 96-95  در قسمت برنامه درسی علوم پایه قرار گرفت

منابع آزمون علوم پایه اسفند 95

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/08-13:46

ابلاغ ممنوعیت به همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیک در جلسات آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/08-12:13

موضوع بند ششم مصوبات سی و یکمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی مورخ 30/9/95 :

همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیک (تلفن همراه -تبلت-فلش مموری و....) در طول مدت آزمون توسط فراگیران ممنوع بوده و در صورت مشاهده مراتب به عنوان تقلب قلمداد و نمره آن آزمون جهت فراگیر صفر منظور می گردد.

ثبت نام امتحان جامع علوم پایه و پیش کارورزی اسفند 95

تاریخ ایجاد شنبه,1395/09/20-10:11

دانشجویان گرامی جهت ثبت نام امتحان جامع علوم پایه روزهای شنبه و یک شنبه  20و 21آذر ماه و جهت ثبت نام امتحان پیش کارورزی روزهای دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه22و 23 و 24 آذرماه به آموزش دانشکده پزشکی مراجعه نمایند ضمنا ثبت نام ااز طریق اینترنت نیز می بایستی انجام پذیرد.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir