معاونت آموزشی پزشکی عمومی

پذیرش دکترای طب سنتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/03-11:42

جهت مشاهده آیین نامه پذیرش دکترای طب سنتی ار مرحله پزشکی عمومی توسط دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی کلیک کنید

زمانبندی سامانه نقل و انتقالات نیمسال اول 99-98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/03-11:43

جهت مشاهده زمانبندی سامانه نقل و انتقالات  و ميهماني دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي نيمسال اول 99-98

آزمون صلاحیت بالینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/03-11:46

قابل توجه دانشجویان محترم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/03-11:45

قابل توجه دانشجویان محترم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/03-11:46

بیست و چهارمین جشنواره قرآن

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/03-11:47

شهریه درس مردودی و جریمه تاخیر در انتخاب واحد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/03-11:48

آزمون میان دوره پیش کارورزی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/27-9:36

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir