معاونت آموزشی پزشکی عمومی

آزمون میان دوره جامع علوم پایه

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/23-10:08

شهرهای قابل انتخاب جهت محل آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه اردیبهشت 97

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/04/15-13:01

آزمون جامع پیش کارورزی و علوم پایه97/2/13

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/04/15-12:51

اطلاعیه آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی و پیش کارورزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/02/26-10:59

برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/01/22-10:26

شاخص های امتیازبندی دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال

تاریخ ایجاد شنبه,2018/01/20-8:27

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir