معاونت آموزشی پزشکی عمومی

برنامه درسی علوم پایه نیمسال اول 99-98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/28-7:27

اطلاعیه جهت شرکت دانشجویان پزشکی در فستیوال case report

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-10:32

بخشنامه سیاستهای پژوهشی در جهت ارتقای رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/05/09-10:21

بخشنامه ناجا- حروج از کشور برای اربعین حسینی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/29-6:11

اطلاعیه آغاز فراخوان جشنواره شهید مطهری 99

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/26-11:00

اطلاعیه در خصوص کشیک بندی کارآموزان و کارورزان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/23-7:39

اطلاعیه ثبت نام مدارس تابستانی سلامت و دین 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/19-9:56

اطلاعیه سمینار سراسری دانش پژوهی آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/30-5:03

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir