معاونت آموزشی پزشکی عمومی

اطلاعیه تمدید مهلت سامانه نقل و انتقالات

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/25-9:40

برگزاری جلسه با مسئولین آموزشی بیمارستانها و مسئولین دروس کارآموزی و کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/19-14:08

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-12:31

اطلاعیه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/03/01-11:30

اطلاعیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/29-15:50

منابع آزمون علوم پایه پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/29-15:41

فرایند نگارش و تصویب درسنامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/29-15:41

جهت مشاهده فرایند نگارش و تصویب درسنامه کلیک کنید.

فرایند درخواست دانشجویان انتقالی و میهمانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/15-15:29

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir