معاونت آموزشی پزشکی عمومی

آزمون صلاحیت بالینی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-13:17

قابل توجه دانشجویان محترم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/03-9:04

قابل توجه دانشجویان محترم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-10:44

بیست و چهارمین جشنواره قرآن

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-10:01

شهریه درس مردودی و جریمه تاخیر در انتخاب واحد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/27-9:47

آزمون میان دوره پیش کارورزی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/27-9:36

متقاضیان آئین نامه استعداد درخشان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/26-10:08

تمدید مهلت بررسی و ویرایش در سامانه نقل و انتقال

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-13:18

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir