معاونت آموزشی پزشکی عمومی

برنامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/02-10:26

شاخص های امتیازبندی دانشجویان متقاضی میهمانی و انتقال

تاریخ ایجاد شنبه,1396/10/30-8:27

لیست دروس ارائه شده ICM1,IMC2

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/27-10:54

برنامه درسی نیمسال دوم 97-96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/18-9:22

تغییر زمان امتحان جامع علوم پایه و پیش کارورزی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-9:56

برنامه درسی نیمسال اول 97-96

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/07-12:28

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت آموزشی پزشکی عمومی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir