گردهمایی مسئولین معاونت آموزشی پزشکی عمومی مورخ 97/2/8(افزایش بهره وری آموزش و تعامل با گروه های آموزشی)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/10-14:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به مناسبت هفته آموزش،گردهمآیی مسئولین معاونت آموزشی پزشکی عمومی و مسئولین کمیته های شورای مشاورین جوان دانشکده پزشکی در تاریخ 97/2/8 از ساعت 10/5 تا 2/5 صبح در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی،تشکیل شد.در این جلسه مسئولین هر کمیته دانشجویی(علوم پایه-ICM-کارآموزی) نقطه نظرات خود را درخصوص محتوای آموزشی هر مرحله،نحوه ارائه دروس،ارزشیابی اساتید و .... عنوان نموده و با مسئولین حوزه معاونت در این رابطه به تبادل نظر پرداختند،همچنین معاون آموزشی پزشکی عمومی،گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای افزایش بهره وری آموزش و تعامل با گروه های آموزشی ارائه نمودند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir