چهارمین دوره کارگاه های نحوه آموزش رفتار حرفه ای

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/14-19:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جهت مشاهده برنامه کارگاه های نحوه آموزش رفتار حرفه ای مخصوص اعضاء هیات علمی دانشکده پزشکی (مورخ 97/8/7 تا 97/9/19)  کلیک کنید.

شرکت مسئولین آموزش دستیاری،کارآموزی و کارورزی گروه در یکی از دوره های آموزش اخلاق حرفه ای(پاییز یا زمستان) الزامی می باشد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir