جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/25-13:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

لوگوی آموزش: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir