ثبت نام امتحان جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/03/06-11:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ثبت نام امتحان جامع علوم پایه شهریور 96 در تاریخ 6/3/96 و 7/3/96 می باشد و ثبت نام امتحان جامع پیش کارورزی در تاریخ 8/3/96 و9/3/96 می باشد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir