اطلاعیه جذب و بورسیه دانشجویان رشته پزشکی عمومی در ارتش جهموری اسلامی ایران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/03-5:27

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir