ابلاغ ممنوعیت به همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیک در جلسات آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/08-12:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

موضوع بند ششم مصوبات سی و یکمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی مورخ 30/9/95 :

همراه داشتن هرگونه وسیله الکترونیک (تلفن همراه -تبلت-فلش مموری و....) در طول مدت آزمون توسط فراگیران ممنوع بوده و در صورت مشاهده مراتب به عنوان تقلب قلمداد و نمره آن آزمون جهت فراگیر صفر منظور می گردد.

لوگوی آموزش: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir