اخبار گروه اخلاق پزشکی

خبر

تاریخ ایجاد شنبه,1394/06/21-7:55

ضمن تبریک سال تحصیلی جدید

برنامه نیمسال اول تحصیلی 95-94 درس اخلاق حرفه ای در رادیولوژی بر روی سایت قرار گرفت

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه اخلاق پزشکی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir