اخبار گروه اخلاق پزشکی

منشور حقوق بیمار- استاد: دکتر کشاورزیان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/05/06-9:23

منشور حقوق بیمار- استاد: دکتر کشاورزیان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/05/06-9:23

اسلایدهای خانم دکتر کشوری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-9:11

log book اخلاق 2

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/04/08-5:48

قابل توجه دانشجویان اخلاق دو کلاس دکتر کشاورزیان

تکالیف خواسته شده توسط استاد را در فایل پیوست تکمیل کنید

چهارمین کارگاه اخلاق پزشکی برگزار شد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/07/27-6:45

کارگاه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/07/13-5:18

چهارمین کارگاه اخلاق پزشکی  با حضور نمایندگان گروههای بالینی در تاریخ 16/7/94 در کلبه یادگیری EDC برگزار می گردد

خبر

تاریخ ایجاد شنبه,1394/06/21-4:26

نمرات درس اخلاق 2 بر روی سایت گروه قرار گرفت

خبر

تاریخ ایجاد شنبه,1394/06/21-4:25

ضمن تبریک سال تحصیلی جدید

برنامه نیمسال اول تحصیلی 95-94 درس اخلاق حرفه ای در رادیولوژی بر روی سایت قرار گرفت

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه اخلاق پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir