اخبار گروه اخلاق پزشکی

نمرات تاریخ و اخلاق پزشکی 2

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/30-10:57

قابل توجه دانشجویان

نمرات درس تاریخ و اخلاق پزشکی 2 (مربوط به گروه دوم) نیمسال دوم 96-95 بر روی سایت گروه : برنامه های آموزشی- کارآموزی- ارزشیابی قرار گرفت

منابع امتحانی درس تاریخ و اخلاق پزشکی 3

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/30-10:55

قابل توجه کارورزان محترم:

برای دسترسی به منابع امتحانی درس تاریخ و اخلاق پزشکی 3 که در روز چهارشنبه 18/12/95 آزمون این درس برگزار می گردد به

برنامه های آموزشی - زیر شاخه تئوری- کارورزی- منابع درسی مراجعه نمائید.

برنامه بازآموزی گروه اخلاق در جشن هفتادمین دانشکده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-11:33

برنامه بازآموزی گروه اخلاق در جشن هفتادمین دانشکده

برنامه گردهمائی

گروههای هدف و برنامه روز جمعه

منشور حقوق بیمار- دکتر کشاورزیان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-11:40

منشور حقوق بیمار- استاد: دکتر کشاورزیان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/05/06-12:53

منشور حقوق بیمار- استاد: دکتر کشاورزیان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/05/06-12:53

اسلایدهای خانم دکتر کشوری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-11:41

log book اخلاق 2

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/04/08-9:18

قابل توجه دانشجویان اخلاق دو کلاس دکتر کشاورزیان

تکالیف خواسته شده توسط استاد را در فایل پیوست تکمیل کنید

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه اخلاق پزشکی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir