اخبار گروه اخلاق پزشکی

منشور حقوق بیمار- دکتر کشاورزیان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-11:40

منشور حقوق بیمار- استاد: دکتر کشاورزیان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/05/06-12:53

منشور حقوق بیمار- استاد: دکتر کشاورزیان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/05/06-12:53

اسلایدهای خانم دکتر کشوری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/17-11:41

log book اخلاق 2

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/04/08-9:18

قابل توجه دانشجویان اخلاق دو کلاس دکتر کشاورزیان

تکالیف خواسته شده توسط استاد را در فایل پیوست تکمیل کنید

چهارمین کارگاه اخلاق پزشکی برگزار شد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/07/27-9:15

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه اخلاق پزشکی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir