اخبار گروه اخلاق پزشکی

اولین همایش کشوری دانشجویی اخلاق حرفه ای

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-6:12

آزمون گروه دوم درس تاریخ و اخلاق پزشکی 2

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-5:46

قابل توجه دانشجویان مقطع کارآموزی:

آزمون درس تاریخ و اخلاق پزشکی 2 مقطع کارآموزی گروه دوم در تاریخ 98/10/14 راس ساعت 12 برگزار می گردد.

نمرات درس تاریخ و اخلاق پزشکی 1

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-5:43

قابل توجه دانشجویان گرامی:

نمرات درس تاریخ و اخلاق پزشکی 1 مقطع ICM در سیستم سماء ثبت گردید

هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی در ایران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-5:42

هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بهمن ماه سالجاری برگزار می شود.

ثبت نام در سامانه ثریا (بنیاد ملی نخبگان)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/17-8:10

برنامه درس اخلاق پزشکی2

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-13:03

برنامه درس تاریخ و اخلاق پزشکی 1 (ICM)

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-12:59

برنامه درس اخلاق حرفه اي در راديولوژي نیمه اول سال تحصیلی 98-97

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-12:56

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه اخلاق پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir