اخبار گروه اخلاق پزشکی

برنامه بازآموزی گروه اخلاق در جشن هفتادمین دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه, 13/07/1395 - 10:58

برنامه بازآموزی گروه اخلاق در جشن هفتادمین دانشکده

برنامه گردهمائی

گروههای هدف و برنامه روز جمعه

منشور حقوق بیمار- دکتر کشاورزیان

تاریخ ایجاد سه شنبه, 12/05/1395 - 08:53

منشور حقوق بیمار- استاد: دکتر کشاورزیان

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 06/05/1395 - 12:53

منشور حقوق بیمار- استاد: دکتر کشاورزیان

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 06/05/1395 - 12:53

اسلایدهای خانم دکتر کشوری

تاریخ ایجاد چهارشنبه, 06/05/1395 - 12:51

log book اخلاق 2

تاریخ ایجاد سه شنبه, 08/04/1395 - 09:18

قابل توجه دانشجویان اخلاق دو کلاس دکتر کشاورزیان

تکالیف خواسته شده توسط استاد را در فایل پیوست تکمیل کنید

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه اخلاق پزشکی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir