اخبار گروه اخلاق پزشکی

تشکیل کلاسهای کارشناسی هوشبری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/01/27-3:51

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی هوشبری که در نیمسال دوم 99-98 درس اخلاق حرفه ای دارند:

کلاسهای این دسته از دانشجویان عزیز از روز دوشنبه 99/1/25 در سامانه نوید بارگذاری و اجرای می شود.

زمان تشکیل کلاسهای کارآموزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/01/27-3:47

قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع کارآموزی نیمسال دوم 99-98 که درس تاریخ و اخلاق پزشکی 2 دارند:

زمان و چگونگی تشکیل کلاسها از طریق همین سایت اطلاع رسانی می گردد.

کلاس های درس تاریخ و اخلاق پزشکی 2

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/21-10:36

قابل توجه دانشجویان پزشکی مقطع استیجری: 

کلاس های درس تاریخ و اخلاق پزشکی 2 با شماره درس 140401 از فروردین ماه 99 و در روزهای چهارشنبه بعداز ظهر و روزهای پنج شنبه صبح مطابق برنامه ای که اعلام می گردد برگزار خواهد شد.

نمرات درس اخلاق حرفه ای

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/21-10:34

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی رادیولوژی: 

نمرات درس اخلاق حرفه ای وارد سامانه دانشجویی شد.

نمرات اخلاق و مقررات حرفه ای

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/11/21-10:33

قابل توجه دانشجویان مقطع کاردانی فوریتهای پزشکی:

نمرات درس اخلاق وارد ساماانه دانشجویی شد.

اولین همایش کشوری دانشجویی اخلاق حرفه ای

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-6:12

آزمون گروه دوم درس تاریخ و اخلاق پزشکی 2

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-5:46

قابل توجه دانشجویان مقطع کارآموزی:

آزمون درس تاریخ و اخلاق پزشکی 2 مقطع کارآموزی گروه دوم در تاریخ 98/10/14 راس ساعت 12 برگزار می گردد.

نمرات درس تاریخ و اخلاق پزشکی 1

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-5:43

قابل توجه دانشجویان گرامی:

نمرات درس تاریخ و اخلاق پزشکی 1 مقطع ICM در سیستم سماء ثبت گردید

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه اخلاق پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir